Η επιλογή των κατάλληλων κουφωμάτων αλουμινίου (πλαίσια, υαλοπίνακες, σκίαστρα) δεν είναι μία απλή υπόθεση.
Πρέπει να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως ο προσανατολισμός του κτιρίου, το αστικό περιβάλλον, το επιθυμητό αποτέλεσμα, η υπάρχουσα μόνωση του κτιρίου, οι άνεμοι κ.ά.

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα (ειδικά σε νεόδμητα κτήρια και σε ριζικώς ανακαινιζόμενα), να συνεργαστεί με τον αρχιτέκτονα μηχανικό του πελάτη και να επιλέξουμε κουφώματα αλουμινίου, που να υπηρετούν τις σύγχρονες απαιτήσεις του *Βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτηρίων.

*Βιοκλιματικός σχεδιασμός = Σχεδιασμός του κτηρίου που λαμβάνει υπ’ όψιν και εκμεταλλεύεται τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες όπως θερμοκρασία εδάφους, θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, προσανατολισμός, πολεοδομικός ιστός, άνεμοι κ.ά., με σκοπό την επίτευξη
συνθηκών άνεσης για τους χρήστες, με την μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.

Contact Form