Υπέρθυρον: οριζόντια κατασκευή από ξύλο, πέτρα ή μάρμαρο, που κλείνει το επάνω μέρος ενός ανοίγματος (πόρτας ή παραθύρου) και συγκρατεί τα βάρη της υπερκείμενης τοιχοποιίας• ανώφλι, πρέκι.

Στην Ελληνική λαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική το Υπέρ-θυρον έχει διττή σημασία
•    Εξουδετερώνει τις τάσεις που αναπτύσσονται στο κούφωμα, λόγω του βάρους του υπερκείμενου δομικού στοιχείου
•    Λειτουργεί ως διακοσμητικό στοιχείο της οικίας. Τα υπέρθυρα συχνά φέρουν περίτεχνες παραστάσεις από την καθημερινή ζωή και το φυσικό περιβάλλον
και σε πολλές περιπτώσεις είναι πραγματικά έργα τέχνης
Συνήθως κατασκευαζόντουσαν πάνω από την εξώπορτα της οικίας, προκειμένου να αναδείξουν την είσοδο στην οικογενειακή εστία.

Τα υπέρθυρα στο ελληνικό χώρο είναι συνήθως τριγωνικού ή ημικυκλικού  σχήματος, σπανιότερα δε είναι σε ευθεία
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες Υπέρθυρων

Contact Form