Η σειρά Aluset C520 είναι ένα πλήρες σύστημα, με το οποίο κατασκευάζονται ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Σχεδιάστηκε με βάση την Camera Europea, έτσι ώστε να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους μηχανισμούς.

Η σειρά «EUROPA 5000» είναι ένα σύστημα αλουμινίου, κατάλληλο για κάθε τύπο ανοιγόμενου κουφώματος. Τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά και ειδικότερα η συνεχής καμπύλη γραμμή μεταξύ κάσας και φύλλου και μεταξύ φύλλου – μπινί, προσδίδουν στο σύστημα δυναμικό χαρακτήρα με έντονη ταυτότητα.

Contact Form