• Η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων και η αναγνώριση του έργου μας από τους πελάτες μας.

• Να καταδεικνύουμε στην καθημερινή μας πρακτική την αξιοπιστία και την συνέπεια της εταιρείας μας.

• Η συνεχής επέκταση της δραστηριότητάς μας, σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με τα κουφώματα αλουμινίου.

• Η εφαρμογή στην πράξη του «οικονομικού πατριωτισμού» στην καθημερινή μας εργασία. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να κατασκευάζουμε προϊόντα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Έτσι χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες, μηχανισμούς και αναλώσιμα που κατασκευάζονται στην πατρίδα μας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας, δίνουμε δουλειά σε Ελληνικά χέρια και ο παραγόμενος αυτός πλούτος θα βοηθήσει τα παιδιά μας, να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Contact Form