Η εταιρεία Υπέρ-θυρον κουφώματα αλουμινίου είναι το αποτέλεσμα της συνέργειας επαγγελματιών, που ασχολούνται με το αντικείμενο των κουφωμάτων επί 20 συναπτά έτη.

Η εταιρεία μας παράγει κουφώματα αλουμινίου, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και εν μέσω μίας τεράστιας οικονομικής κρίσεως, πορευόμενη με αρχές, κανόνες και αξίες, όπως:

• Σεβασμός στα χρήματα του πελάτη, με επίτευξη της βέλτιστης σχέσης κόστους – απόδοσης (value for money) των κουφωμάτων αλουμινίου.
• Ειλικρίνεια και συνέπεια προς τον πελάτη μας, για μια άριστη και μακροχρόνια σχέση.
• Συνεχής επένδυση σε παραγωγικό εξοπλισμό και συνεχής εκπαίδευση και έλεγχος του προσωπικού μας. Εγχώρια προστιθέμενη αξία.
• Κατασκευή προϊόντων άρτιων τεχνολογικά, σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
• Άριστη και ποιοτική εγκατάσταση των παραγόμενων προϊόντων μας στο έργο.
• Ελληνική Προστιθέμενη Αξία για τα κουφώματα αλουμινίου που διαθέτουμε στους πελάτες μας.

Η εταιρεία έχει από το 2010 την δυνατότητα να συνοδεύει τα κουφώματα αλουμινίου που κατασκευάζει με σήμανση CE.

Contact Form